Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας

Απορρίμματα. Το μεγάλο σύγχρονο πρόβλημα όλων των καταναλωτικών κοινωνιών. Η ευαισθητοποίηση όλων μας είναι η ουσιαστικότερη παρέμβαση για την μείωση τους. Η συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ, μας βοήθησε να κατανοήσουμε το πρόβλημα αλλά και το εύρος της κοινωνικής παρέμβασης που απαιτείται, για να οδηγηθούμε σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων, όπως απαιτεί η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πολιτική.
Στη NEXTLINE στόχος μας σε όλα τα project που έχουμε συνεργαστεί με το ΦΟΔΣΑ είναι να κτίσουμε για το Φορέα, μια σύγχρονη εταιρική εικόνα με υψηλή αναγνωρισημότητα και δράσεις ευαισθητοποίησης, που συντονισμένα μεταφέρουν το μήνυμα της μείωσης και της ανακύκλωσης των απορριμμάτων, πάντα με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

BRANDING

Η ΝΕΧΤLINE σχεδίασε το νέο λογότυπο του Φορέα και όλες τις εφαρμογές της εταιρικής ταυτότητας. Η σχεδιαστική ιδέα που επιλέχθηκε αποτυπώνει την συνένωση όλων των δομών διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ένα Φορέα.

Eταιρικό Έντυπο

#Διαφημιστική #εταιρία #θεσσαλονίκη #διαφημιση#advertising
#Διαφημιστική #εταιρία #θεσσαλονίκη #διαφημιση#advertising
Σχεδίαση περιπτέρου για τη συμμετοχή του Φορέα στην ΔΕΘ
#Διαφημιστική #εταιρία #θεσσαλονίκη #διαφημιση#advertising
Προσκλήσεις εκδηλώσεων
Η κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα μείωσης των απορριμμάτων και προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να ξεκινά από την παιδική ηλικία. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση αυτής της γενιάς θα δημιουργήσει τους αυριανού υπεύθυνους πολίτες. Για το στόχο αυτό σχεδιάσαμε εκπαιδευτικά ενημερωτικά έντυπα για όλες τις ηλικιακές ομάδες και δημιουργήσαμε videos που καταγράφουν το πρόβλημα, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων, με ένα ευχάριστο και εύληπτο τρόπο ανάλογο με την ηλικία τους.
#Διαφημιστική #εταιρία #θεσσαλονίκη #διαφημιση#advertising
Έντυπα για την ανακύκλωση για έφηβους και παιδιά προσχολικής ηλικίας