Είστε έτοιμοι για τον GDPR;

Είστε έτοιμοι για τον GDPR;

Τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018. Είστε έτοιμοι;

Τι είναι;

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation) τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018. Ο κανονισμός έχει σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει επιβολή προστίμων ανάλογα με τις περιστάσεις.

Τι φέρνει;

Ένας από τους πολλούς κανόνες που θέτει ο GDPR αφορά στην απαίτηση για ενημερωμένη συγκατάθεση των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
O GDPR διευκρινίζει και εξειδικεύει περαιτέρω τις απαιτήσεις απόκτησης και απόδειξης έγκυρης συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται:

  • Mε σαφή τρόπο και
  • Mε ελεύθερη ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του φυσικού προσώπου στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Πώς σας επηρεάζει;

Η επίδραση του GDPR στο Messaging: SMS, Viber, Email Marketing είναι μεγάλη! Οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από μόνη της ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου θεωρείται προσωπικό δεδομένο.
Αυτό σημαίνει ότι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν συλλεχθεί από μια φόρμα εγγραφής ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθιστά την εταιρεία σας υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του GDPR.

Ευκαιρία ή απειλή;


Ο GDPR έρχεται να ενισχύσει την τάση για ποιοτικό περιεχόμενο, ποιοτικά δεδομένα και σωστή διαχείριση. Όλα αυτά μπορεί να γίνονται υποχρεωτικά, αλλά το όφελος για τις επιχειρήσεις είναι μεγάλο. Άλλωστε κάθε επιχείρηση που γνωρίζει τον πελάτη της διαθέτει ένα δυνατό όπλο στον χαοτικό ανταγωνισμό.

Και αν δεν τολμούσατε, μέχρι σήμερα, στην δική σας επιχείρηση να κάνετε την εκκαθάριση της λίστας σας, για να μη χάσετε 100 – 1000 – 10000 emails, τώρα αυτή η υποχρεωτική διαδικασία έρχεται για να σας βοηθήσει να κάνετε το επόμενο βήμα. Να επικεντρωθείτε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα των δράσεων και των δεδομένων σας.