Google ή Facebook Ads;

Google ή Facebook Ads;

Δυστυχώς απάντηση δεν υπάρχει. Και οι 2 πλατφόρμες αποτελούν εξαιρετικά δυνατές διαφημιστικές υπηρεσίες.
Ανάλογα με την εταιρεία, τους στόχους της και τις δυνατότητες της πρέπει να χαραχθεί διαφορετική στρατηγική.
Δείτε το παρακάτω infographic ώστε να σας λυθούν αρκετές απορίες 

facebook-ads-vs-google-ads