Πλάνα Μέσων

Στη Nextline έχουμε τα ερευνητικά εργαλεία, την εξειδίκευση και την εμπειρία, για να για να διασφαλίσουμε την στρατηγική χρήση των media. Μελετάμε τις τάσεις της αγοράς, αναλύουμε τον ανταγωνισμό, τους στόχους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαμορφώνουμε το κατάλληλο μείγμα media και αξιολογούμε την αποδοτικότητα του. Όμως αυτό δεν μας αρκεί. Διαπραγματευόμαστε σκληρά την κάθε δαπάνη, συγκρίνουμε, κρίνουμε και αποφασίζουμε πάντα με γνώμονα τη σχέση κόστους- αποτελέσματος. Οι μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που μας συνδέουν με όλη τη διαφημιστική αγορά, επιτρέπουν όχι μόνο να «αγοράζουμε» στις πιο ανταγωνιστικές τιμές αλλά και να ανακαλύπτουμε νέους δημιουργικούς τρόπους, για να προβάλλουμε το μήνυμα των πελατών μας.