Στρατηγική Επικοινωνίας

Κάθε πετυχημένη διαφημιστική καμπάνια περιέχει στον πυρήνα της μια τεκμηριωμένη στρατηγική επικοινωνίας, που προκύπτει με την ανάλυση και σύνθεση των παραµέτρων της αγοράς αλλά και των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Μέσω της στρατηγικής αναλύεται συστηματικά η θέση του brand, καταγράφονται οι στόχοι και διαμορφώνονται οι επικοινωνιακές κατευθύνσεις, πάντα σε συνάρτηση με το χρόνο και τους πόρους.
Στη nextline διαμορφώνουμε τη στρατηγική, επιδιώκοντας μια ολιστική κατανόηση των επιχειρησιακών αναγκών. Μελετάμε τον ανταγωνισμό, αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, αναζητάμε επιλογές που δημιουργούν υπεραξία.